Mikroregion Řečicko

Mikroregion Řečicko

Mikroregion Řečicko - DSO Řečicka je dobrovolný svazek obcí v bývalém okresu Jindřichův Hradec. Jeho sídlem je Kardašova Řečice. Cílem DSO je regionální rozvoj Řečicka a okolí přesahující lokální možnosti jednotlivých obcí v oblastech:
a) Financování a zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj
b) Informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální péče, sociální politika, vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika
c) Pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářstvím zemědělství
d) Ochrana krajiny, přírody a historického dědictvi – kulturních památek apod.
e) Odpadové hospodářství, apod.
DSO sdružuje celkem 7 obcí (Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Pleše, Višňová, Ratiboř, Záhoří a Doňov) a byl založen v roce 2001.

Mikroregion Řečicko

Mikroregion Řečicko