Znak a vlajka obce

Obecní symboly

Obec Pleše má svůj znak a vlajku od roku 2015, kdy byl u příležitosti Setkání rodáků a oslav 110. výročí od založení místního Sboru dobrovolných hasičů heraldicky zpracován a oficiálně zaveden do Registru komunálních symbolů ČR.

Hlavními tinkturami obecního znaku a vlajky jsou zlatá a modrá, odvozené z erbu Pánů z Hradce a jejich příbuzných, Sezimů z Ústí, k jejichž panství Pleše v nejstarší době náležely.
Zlato-zeleně vlnitě dělené návrší symbolizuje holé místo "pleš" vystupující z okolní zelené nížinaté krajiny a je tzv. mluvícím znamením obce. Zároveň odkazuje na jednu z variant etymologie názvu Pleše.
Stříbrné zkřížené meče jsou atributem stětí bratří Sv. Jana a Pavla, kterým je zasvěcena místní kaple, dominanta obce ze 17. století.
Zlatá růže byla rovněž převzata z erbu Pánů z Hradce a odkazuje na historickou i současnou příslušnost k jihočeskému regionu a někdejšímu mocnému dominiu Vítkovců.    

OBECNÍ ZNAK                                                         OBECNÍ VLAJKA