GDPR

Pověřenec GDPR pro obec Pleše

pověřenec GDPR: Ing. Bc. Leona Bucharová
kontaktní údaje na pověřence GDPR: email: info@gdprproobce.com, tel: 773 823 040