Partneři a podpora obce

 

Veřejný rozhlas a měřiče rychlosti Pleše - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 částkou 230 000,- Kč.

Stavební a sadové úpravy hřbitov Pleše (II. etapa) - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 částkou 220 000,- Kč.

V rámci realizace projektu Stavební a sadové úpravy hřbitov Pleše (I. etapa) došlo k výstavbě kontejnerového stání, nového obslužného chodníku, nového zálivkového místa a instalaci základního parkového mobiliáře (2x lavička a 1x odpadkový koš) v prostoru parku před hřbitovem. Tato akce byla spolufinancována v rámci 6. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova. Akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020.

Projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY - HŘBITOV PLEŠE je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Třeboňsko o. p. s.

Oprava místní komunikace Pleše – Višňová - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 částkou 190 000,- Kč.


Vybavení prodejny Pleše - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO, 1. výzva pro rok 2023 částkou 97 500,- Kč.