Partneři a podpora obce

 

Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše (I. etapa) – tato investiční akce byla v roce 2023 podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje investiční dotací poskytnutou z Krajského investičního fondu částkou 3 000 000,- Kč.

Oprava místní komunikace Pleše – Višňová - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 částkou 190 000,- Kč.

Stavební a sadové úpravy hřbitov Pleše (II. etapa) - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 částkou
220 000,- Kč.

Veřejný rozhlas a měřiče rychlosti Pleše - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 částkou 230 000,- Kč.
 

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Třeboňsko o. p. s.

V rámci projektu „Obchod Pleše - samoobslužný systém“ byla prodejna vybavena systémem, který zajišťuje samoobslužný provoz prodejny. Celá akce byla spolufinancována v rámci 12. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova. Akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020.

Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše (II. etapa) -  tato akce byla spolufinancována v rámci 11. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova. Akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020. V rámci realizace tohoto projektu došlo k rozšíření skladovacích prostor pro obchod a k rozšíření prodejní plochy o venkovní terasu s propojením do obslužné části prodejny. Tato terasa zajistí bezbariérový přístup do stávajících prostor kadeřnictví a pedikúry a do obslužné části prodejny.
Projekt Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše (II.etapa) je spolufinancován Evropskou unií.


Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše (I. etapa) - tato akce byla spolufinancována v rámci 9. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova. Akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020. V rámci realizace tohoto projektu došlo ke kompletní rekonstrukci prostoru prodejny v 1.NP, kde vznikla obslužná a samoobslužná část prodejny, která byla kompletně nově vybavena a osazena samoobslužným systémem. 
Projekt Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše (I. etapa) je spolufinancován Evropskou unií.

Stavební a sadové úpravy hřbitov Pleše (I. etapa) - tato akce byla spolufinancována v rámci 6. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova. Akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020. V rámci realizace tohoto projektu došlo k výstavbě kontejnerového stání, nového obslužného chodníku, nového zálivkového místa a instalaci základního parkového mobiliáře (2x lavička a 1x odpadkový koš) v prostoru parku před hřbitovem.
Projekt Stavební a sadové úpravy hřbitov Pleše (I. etapa)  je spolufinancován Evropskou unií.Vybavení prodejny smíšeného zboží v obci Pleše - tato investiční akce obce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO, 1. výzva pro rok 2023 částkou 97 500,- Kč.